AKTUALNO IN NOVOSTI NA PODROČJU OCENJEVANJA, NAPREDOVANJA in NAGRAJEVANJA DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV

Z vsem spoštovanjem vabimo vodilne delavce, računovodske 
in kadrovske strokovnjake v javnem sektorju na spletni seminar z aktualno temo
 
AKTUALNO IN NOVOSTI NA PODROČJU OCENJEVANJA, NAPREDOVANJA in NAGRAJEVANJA DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV
 
10 procentni popust za prijave do vključno 12. novembra 2022.

TERMIN
15. november2022, od  09.30 do 13.00, predavanje  preko spletne platforme ZOOM
 
PREDAVATELJ
mag. Branko VIDIČ, Sektor za plače v javnem sektorju, MJU

UVOD
Za zaposlene v javnem sektorju se izvaja ocenjevanje delovne uspešnosti ter preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred. Aktivnosti v zvezi s tem se začnejo v januarju, zato je potrebno, da se odgovorne osebe pri subjektih javnega sektorja pripravite, osvežite že pridobljeno znanje na tem področju ter seznanite z novostmi.
Kot odgovorne osebe morate vedeti, ali še vedno veljajo kakšni začasni interventni ukrepi na tem področju in kako na te aktivnosti vpliva ponovno izplačevanje redne delovne uspešnosti v javnem sektorju. Preverite in osvežite poznavanje izvedbe postopka za izvedbo napredovanj. da jih boste pravilno izvedli v letu 2022. Na seminarju boste dobili odgovore na dileme in vprašanja glede izvedbe napredovanj zaposlenih in pomoč vodjem pri določitvi ocene, poudarek pa bo namenjen tudi postopku, kako pravilno izvesti zaporedje pridobitve naziva in napredovanja zaposlenih . Napredovanja morajo biti  izvedena pravilno, saj morebitne napake vplivajo na pravilnost napredovanj tudi v naslednjih letih.

 
PROGRAM  
I. NOVOSTI  – Plačni sistem v javnem sektorju v letu 2022-23
 • Osnovne določbe ZSPJS, ki se nanašajo na določitev osnovne plače
 • Uvrščanje v plačne razrede in tarifne razrede
II. Napredovanje javnih uslužbencev v višje plačne razrede
 • Način preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred
 • Postopek ocenjevanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje
 • Napredovanje v nazive
III. Ocenjevanje dela javnega uslužbenca, temeljni cilji, merila in metode
 • Kriteriji ocenjevanja
 • Sredstva za redno delovno uspešnost
 • Nadpovprečni delovni rezultati
 • Povečan obseg dela
 • Ocenjevalni in evidenčni list
 • Ločitev letnega razgovora od ocenjevanja delovne uspešnosti
 • Predstavitev vseh opravil in postopkov ter izdaje aktov
 • Uveljavljanje pravnega varstva
 • Redna delovna uspešnost
 • Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela 
 • Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (pogoji za izplačilo sredstev, odločanje o razdelitvi in izplačilu sredstev
IV.   Dodatki glede na določbe Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka
V.    Kazenske določbe
VI.  Aktualne novosti
VII. Vprašanja in odgovori
 
SEMINAR NAMENJEN
 • Direktorjem in vodilnim delavcem javnih zavodov, agencij, skladov, občin, javne in državne uprave,
 • Računovodskim in finančnim delavcem,
 • Poslovnim sekretarkam in tajnicam,
 • Kadrovskim in drugim strokovnim delavcem,
 • Strokovnim delavcem, ki se srečujete s problematiko določitve plač v javnem sektorju z vidika upoštevanja in izvedbe napredovanja in ocenjevanja delovne uspešnosti.
KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša  159 evrov + DDV

DODATNI POPUSTI ZA VEČ UDELEŽENCEV
 • 10 procentni popust za prijave do vključno 12. novembra 2022.
 • 10 procentov dodatnega popusta za 2  in več udeležencev oz. popust po dogovoru.
PRIJAVA
 • Elektronska prijava: za prijavo kliknite TUKAJ
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti:prijava@evropska-svetovalnica.com 
 • Po e-pošti: prijava@evropska-svetovalnica.com
Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo seminarja.

PRIJAVA VKLJUČUJE

 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
 • potrdilo o udeležbi
Izobraževanje bo potekalo:
Kdaj: 15. november 2022
Kje: preko  spletne platforme ZOOM –  na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja

Če se spletnega seminarja v živo ne boste mogli udeležiti, vam bo na voljo videoposnetek.

 
PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 15112022, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914

INFORMACIJE

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko vsak dan med 10.00 in 12.00 uro:  051 317 357 ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti:  
prijava@evropska-svetovalnica.com

Vljudno vabljeni!

PRIJAVNICA NA SEMINAR

 
AKTUALNO IN NOVOSTI NA PODROČJU OCENJEVANJA, NAPREDOVANJA in NAGRAJEVANJA DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV  – IZVEDBA POSTOPKA
TERMIN
15. november 2022, od  09.30 do 13.00,

predavanje preko spletne platforme ZOOM

     
Ime in naslov organizacije:_________________________
 

  Telefon:

Kontaktna oseba:________________ ID za DDV E-pošta:

 
Na seminar prijavljamo:

Ime in priimek E-pošta
    
   
   
   

 
 
Žig in podpis:                                


More information

 • Location: spletni seminar preko ZOOM-a
 • Type of Event: Webinar
 • Target Group:

  SEMINAR NAMENJEN
  Direktorjem in vodilnim delavcem javnih zavodov, agencij, skladov, občin, javne in državne uprave,
  Računovodskim in finančnim delavcem,
  Poslovnim sekretarkam in tajnicam,
  Kadrovskim in drugim strokovnim delavcem,
  Strokovnim delavcem, ki se srečujete s problematiko določitve plač v javnem sektorju z vidika upoštevanja in izvedbe napredovanja in ocenjevanja delovne uspešnosti.

 • Speaker Description:

  mag. Branko VIDIČ, MJU

Organizer

Akademija za management in projektno vodenje
Phone
(0)51 317 357
Email
prijava@evropska-svetovalnica.com
Website
https://www.evropska-svetovalnica.com

Speaker

Labels

VIRTUAL EVENT

Location

Slovenian

Date

Nov 15 2022

Time

9:30 am - 1:00 pm

Local Time

 • Timezone: Europe/Berlin
 • Date: Nov 15 2022
 • Time: 9:30 am - 1:00 pm

Cost

€174.58

More Info

PRIJAVA

Did you attend the event?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this event.