HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna in zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo

Zadnje stanje tehnike in aktualna zakonodaja

Tehnologija nam že omogoča učinkovito hranjenje električne energije s hranilniki električne energije, ki nudijo neodvisno in zanesljivo oskrbo z električno energijo. Baterijski hranilniki električne energije so tako postali nepogrešljiv element elektroenergetskih sistemov za oskrbo z električno energijo. Od 20. 1. 2021 so v veljavi Nova Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije (SONDSEE), ki se uporabljajo od 1. 3. 2021 ter nova Navodila za priključevanje in obratovanje proizvodnih naprav in hranilnikov priključenih v distribucijsko elektroenergetsko omrežje. Na strokovni predstavitvi bodo tako predstavljeni pogoji priključevanja hranilnikov energije iz navedenih SONDSEE, ki bodo določeni v soglasju za priključitev in sam postopek do dejanskega začetka obratovanja hranilnika. Predstavljena bo tudi vsa zakonodaja, zadnje stanje tehnike, tehnologije in izkušnje iz prakse za stabilno in celovito oskrbo z električno energijo tudi v kombinaciji z lastno proizvodnje električne energije in hranilniki električne energije (sistemski in za potrebe samooskrbe). Celoten opis ter program strokovna on-line predstavitve si preberite tukaj: HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna in zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo.


More information

  • Type of Event: Seminar/Advanced Training
  • Speaker Description:

    Matjaž Miklavčič, univ.dipl.inž.el. je leta 1995 diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Po diplomi se je v začetku leta 1996 zaposlil na Elektro Maribor d.d., kjer se je do leta 2000 ukvarjal s projektiranjem elektroenergetskih objektov, vodov in naprav, kasneje pa s priključevanjem uporabnikov omrežja in razvojem elektroenergetskega omrežja. Leta 2007 se je zaposlil v družbi SODO d.o.o., kjer se kot inženir za soglasja in pogodbe ukvarja predvsem s področjema priključevanja in obratovanja. Sočasno s tem pa jev tem času koordiniral pripravo Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije v letu 2007 in obeh Sistemskih obratovalnih navodil distribucijskega omrežja (sistema) iz let 2011 in 2021. Ivan Štamol, inž.el. je izkušen strokovnjak z več kot 15-letnimi izkušnjami v elektroenergetiki in industriji. Zaposlen v podjetju C&G d.o.o. Ljubljana, kot vodja inštituta za raziskave in razvoj, kjer se ukvarja z raziskovanjem in razvojem novih tehnologij v elektroenergetiki, je tudi avtor strokovnih člankov, pred tem pa je vrsto let deloval kot elektro projektant in vodja zahtevnejših projektov v elektroenergetiki in industriji. Trenutno se največ ukvarja z zelenimi tehnologijami, predvsem z razvojem lastnega baterijskega hranilnika, je član IZS in v podjetju tudi tehnični vodja Ex področja. mag. Andrej Zorec, univ.dipl.inž.el. vodja projektov v podjetju E prihodnost d.o.o., kjer vodi projekte na področju obnovljivih virov energije (OVE) z dolgoletnimi izkušnjami na področju energetike v Sloveniji, konkretno na področju distribucije električne energije in električnih inštalacij. Ima bogate izkušnje pri vodenju in projektiranju projektov za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte, na področju električnih inštalacij in električne opreme, OVE in elektro polnilnih postaj, kot odgovorni projektant in odgovorni vodja projekta. Je tudi član tehničnega odbora TC SIST/TC CEV Cestna osebna in gospodarska električna vozila in tehničnega odbora TC SIST/TC Električne inštalacije, kjer aktivno sodeluje pri pripravi in sprejemanju standardov na področju polnilne infrastrukture za polnjenje električnih vozil. Od leta 1995 do danes je objavil več člankov in raziskav s področja energetike, področja sončne energije, vetrne energije, ekološke in nizkoenergijske gradnje ter električne mobilnosti. Je tudi avtor strokovnega priročnika Načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje polnilnih postaj za električna vozila ter soavtor strokovnega priročnika Pregled zakonodaje, standardov in izrazoslovja s področja fotonapetostnih sistemov. Je član upravnega odbora matične sekcije elektro inženirjev (UO MSE).

Agencija POTI - Z znanjem do cilja

Organizer

Agencija POTI - Z znanjem do cilja
Phone
+386 1 511 39 21
Email
info@agencija-poti.si
Website
http://www.agencija-poti.si

Speakers

Labels

VIRTUAL EVENT

Location

Slovenian

Date

Jan 20 2023

Time

9:00 am - 3:00 pm

Local Time

  • Timezone: America/New_York
  • Date: Nov 30 2022 - Jan 20 2023
  • Time: 4:00 am - 10:00 am

Cost

€208.00

More Info

Prijava
Category

Did you attend the event?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this event.