NOVOSTI NA PODROČJU OCENJEVANJA, NAPREDOVANJA in NAGRAJEVANJA DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV

Z vsem spoštovanjem vabimo vodilne delavce, računovodske 
in kadrovske strokovnjake v javnem sektorju na spletni seminar z aktualno temo
 
NOVOSTI NA PODROČJU OCENJEVANJA, NAPREDOVANJA in NAGRAJEVANJA DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV
 
TERMIN
31. maj 2023, od  09.30 do 13.00, predavanje  preko spletne platforme ZOOM
 
PREDAVATELJ
mag. Branko VIDIČ, Sektor za plače v javnem sektorju, MJU

UVOD
Za zaposlene v javnem sektorju se izvaja ocenjevanje delovne uspešnosti ter preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred. Preverite in osvežite poznavanje izvedbe postopka za izvedbo napredovanj, da jih boste pravilno izvedli v letu 2023. Na seminarju boste dobili odgovore na dileme in vprašanja glede izvedbe napredovanj zaposlenih in pomoč vodjem pri določitvi ocene, poudarek pa bo namenjen tudi postopku, kako pravilno izvesti zaporedje pridobitve naziva in napredovanja zaposlenih . Napredovanja morajo biti  izvedena pravilno, saj morebitne napake vplivajo na pravilnost napredovanj tudi v naslednjih letih.

 
PROGRAM  
I. NOVOSTI  – Plačni sistem v javnem sektorju v letu 2023
 • Osnovne določbe ZSPJS, ki se nanašajo na določitev osnovne plače
 • Uvrščanje v plačne razrede in tarifne razrede
II. Napredovanje javnih uslužbencev v višje plačne razrede
 • Način preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred
 • Postopek ocenjevanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje
 • Napredovanje v nazive
III. Ocenjevanje dela javnega uslužbenca, temeljni cilji, merila in metode
 • Kriteriji ocenjevanja
 • Sredstva za redno delovno uspešnost
 • Nadpovprečni delovni rezultati
 • Povečan obseg dela
 • Ocenjevalni in evidenčni list
 • Ločitev letnega razgovora od ocenjevanja delovne uspešnosti
 • Predstavitev vseh opravil in postopkov ter izdaje aktov
 • Uveljavljanje pravnega varstva
 • Redna delovna uspešnost
 • Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela 
 • Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (pogoji za izplačilo sredstev, odločanje o razdelitvi in izplačilu sredstev
IV.   Dodatki glede na določbe Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka
V.    Kazenske določbe
VI.  Aktualne novosti
VII. Vprašanja in odgovori
 
SEMINAR NAMENJEN
 • Direktorjem in vodilnim delavcem javnih zavodov, agencij, skladov, občin, javne in državne uprave,
 • Računovodskim in finančnim delavcem,
 • Poslovnim sekretarkam in tajnicam,
 • Kadrovskim in drugim strokovnim delavcem,
 • Strokovnim delavcem, ki se srečujete s problematiko določitve plač v javnem sektorju z vidika upoštevanja in izvedbe napredovanja in ocenjevanja delovne uspešnosti.
KOTIZACIJA
Kotizacija z 10 % popustom znaša 170,10+ddv.
 
DODATNI POPUSTI ZA VEČ UDELEŽENCEV
 •  10 procentni popust za prijave do vključno 20. maja 2023.
 • 10 procentov dodatnega popusta za 2  in več udeležencev oz. popust po dogovoru.
 
PRIJAVA
 • Elektronska prijava: za prijavo kliknite TUKAJ
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti:prijava@evropska-svetovalnica.com 
 • Po e-pošti: prijava@evropska-svetovalnica.com
Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo seminarja.

PRIJAVA VKLJUČUJE

 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
 • potrdilo o udeležbi
Izobraževanje bo potekalo:
Kdaj: 31. maj 2023
Kje: preko  spletne platforme ZOOM –  na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja

Če se spletnega seminarja v živo ne boste mogli udeležiti, vam bo na voljo videoposnetek.

 
PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:
SI56 1914 0501 5223 820, sklic na 00 31052023, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
E-TeleMediLab, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
ID za DDV:SI20865767

INFORMACIJE

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko vsak dan med 10.00 in 12.00 uro:  051 317 357 ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti:  
prijava@evropska-svetovalnica.com

Vljudno vabljeni!

PRIJAVNICA NA SEMINAR

 
NOVOSTI NA PODROČJU OCENJEVANJA, NAPREDOVANJA in NAGRAJEVANJA DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV POSTOPKA
 
TERMIN
31. maja 2023, od  09.30 do 13.00, predavanje preko spletne platforme ZOOM

     
Ime in naslov organizacije:_________________________
 

  Telefon:

Kontaktna oseba:________________ ID za DDV E-pošta:

 
Na seminar prijavljamo:

Ime in priimek E-pošta
    
   
   
   

 
 
Žig in podpis:                                


More information

 • Location: spletni seminar preko ZOOM-a
 • Type of Event: Seminar/Advanced Training, Webinar
 • Target Group:

  SEMINAR NAMENJEN

  Direktorjem in vodilnim delavcem javnih zavodov, agencij, skladov, občin, javne in državne uprave,
  Računovodskim in finančnim delavcem,
  Poslovnim sekretarkam in tajnicam,
  Kadrovskim in drugim strokovnim delavcem,
  Strokovnim delavcem, ki se srečujete s problematiko določitve plač v javnem sektorju z vidika upoštevanja in izvedbe napredovanja in ocenjevanja delovne uspešnosti.

 • Speaker Description:

  mag. Branko VIDIČ, Sektor za plače v javnem sektorju, MJU

Labels

VIRTUAL EVENT

Location

Slovenian

Date

May 31 2023

Time

9:30 am - 1:00 pm

Local Time

 • Timezone: America/New_York
 • Date: May 31 2023
 • Time: 3:30 am - 7:00 am

Cost

€207.52

Did you attend the event?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this event.