the best seminars

PASTI IN IZZIVI PRI GRADNJI OBJEKTOV 2 – Izvedba gradnje in pogodbene obveznosti

Akademija za management in projektno vodenje organizira spletni seminar v živo z aktualno vsebino

PASTI IN IZZIVI PRI GRADNJI OBJEKTOV 2- Izvedba gradnje in pogodbene obveznosti

””button__1_.gif””

10 procentni popust za prijave do vključno 15. novembra 2022.

TERMIN
17. november 2022 , od 09.00 do 12.00, spletni seminar
Seminar bo  potekal v živo preko spletne platforme ZOOM.

UVOD
Za uspešno izvedbo gradnje je treba poleg javnopravnih pogojev, ki se vežejo na umeščanje objektov  v prostor in pridobivanje dovoljenj po GZ-1 izvesti tudi izbor samega izvajalca gradnje in ovrednotiti pogodbeno razmerje med naročnikom in izvajalcem. Medtem ko je pogodbeno razmerje med naročnikom in izvajalcem v zasebnopravnih investicijah podvrženo dispozitivnim pravilom izbora izvajalca, imamo v sistemu javnega naročanja oziroma v sistemu gradnje, kjer je na eni strani javni naročnik na drugi pa civilnopravni izvajalce, nujnost upoštevanja kogentnih pravil postopka oddaje javnega naročila, ne glede na to, da je pogodba pri obeh načinih zasebnopravnega značaja in podvržena pravilom OZ, PGU in FIDIC.
 
Gradbena pogodba je po OZ podjemna oziroma pogodba o delu, s katero se izvajalec zavezuje, da bo po določenem načrtu v dogovorjenem roku zgradil določeno gradbo na določenem zemljišču ali da bo na takem zemljišču oz. na že obstoječem objektu izvedel kakšna druga gradbena dela, naročnik pa se zavezuje, da mu bo za to plačal določeno ceno. Temeljna obveznost izvajalca je, da v skladu z dokumentacijo pravočasno in kvalitetno zgradi objekt. 
 
Pravila FIDIC, posebej Rdeča, Rumena in Srebrna knjiga olajšujejo sklepanje in izvajanje pogodb, povezanih z gradnjo. Načelna ocena jer da pravila FIDIC ne nasprotujejo kogentnim zakonskim pravilom. Ce pogodbeni stranki podredita svoje razmerje pravilom FIDIC, je bistveno, da dobro poznata ureditev pogodbenih pravic in obveznosti po pravilih FIDIC, saj ureditev posameznih vprašanj bistveno odstopa od ureditve Obligacijskega zakonika.

PROGRAM
1. Izvedba gradnje

 • Vloga posameznih subjektov pri izvedbi gradnje (inženir, investitor, nadzor in izvajalec);
 • Začetek izvajanja investicije – uvedba v delo, zavarovanja, obveznosti;
 • Potek izvajanja investicije – spremembe investicije v teku – problematika zviševanja cen;
 • Prevzem objektov in uporabno dovoljenje.

2. Pogodbene obveznosti

 • Izbor postopka – ocenjena vrednost/zagotovljena sredstva;
 • Ponudbena dokumentacija – skupna ponudba, podizvajalci; dopolnitve ponudbe; aneksi;
 • Gradbena pogodba in problematika poviševanja cen.
 • Posebne gradbene uzance
 • Pravila FIDIC – rdeča in rumena knjiga

3. Odgovori na vprašanja

SEMINAR JE NAMENJEN 
Posvetovanje je namenjeno vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem vodenja projektov in investicij tako v zasebni kot tudi v javni sferi, pooblaščenim inženirjem in pooblaščenim arhitektom, zaposlenim v javni upravi, občinah, javnih agencijah in javnih skladih, vodjem in zaposlenimi v pravnih in finančnih službah, svetovalcem na področju vodenja projektov ter študentom, predvsem pa širši množici, ki se ukvarja z problemi vodenja investicij.
Udeleženci bodo prejeli gradivo v elektronski obliki.

PREDAVATELJ
””matja___kova__.jpg””
mag. MATJAŽ KOVAČ je magister pravnih znanosti, strokovnjak za javna naročila, gospodarsko pravo in davke ter zelo ploden avtor na omenjenih področjih, zaposlen na Direkcija RS za infrastrukturo, kjer že več kot deset let vodi najzahtevnejše postopke, odda javne naročnike na področju železniške infrastrukture v RS. mag. Matjaž Kovač je tvisokošolski predavatelj za predmetno področje Gospodarsko pravo in pripravljalec strokovnih gradiv za izvajanje teh predmetov. Je avtor strokovne priročnik Obdavčevanje svetovne dohodke (Davčni inštitut Maribor 2003), strokovni dela prevozne pogodbe, priročnik Davki od A do Ž, strokovni dela Javna naročila in javno zasebno partnerstvoin strokovne monografije Finančne storitve ter priročnika Plačilni sistem in plačilna disciplina itd. mag.Matjaž Kovač je doktorski kandidat na Pravnih fakultetah Univerze v Mariboru na področju finančnega in davčnega prava .

GRADIVO 
Udeleženci bodo prejeli gradivo v elektronski obliki.

KOTIZACIJA
Kotizacija z 10 procentnim popustom znaša 152,10 evrov + ddv

POPUSTI

 • 10 procentni popust za prijave do vključno 15. novembra 2022
 • Za več udeležencev iz iste organizacije priznavamo dodatnih 10% popust oz. popust po dogovoru.

PRIJAVA

Elektronska prijava: za prijavo kliknite TUKAJ
Po e-pošti: prijava@evropska-svetovalnica.com
Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: 
prijava@evropska-svetovalnica.com

PRIJAVA VKLJUČUJE:

 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
 • potrdilo o udeležbi
 • točke za napredovanje

TOČKE ZA NAPREDOVANJE
Pooblaščeni in nadzorni inženirji  za udeležbo na seminarju pridobijo kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 17112022
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914
 
INFORMACIJE 
Za vse dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko: 
051 317 357 ali pa nam pišite in pošljite nas, prosimo, pišite na e-naslov: 
prijava@evropska-svetovalnica.com

PRIJAVNICA NA SEMINAR
 PASTI IN IZZIVI PRI GRADNJI OBJEKTOV 2
Izvedba gradnje in pogodbene obveznosti

17. november 2022, od 09.00 do 12.00, spletni seminar preko ZOOM-a

Na seminar prijavljamo naslednje udeležence:
(navedite ime in priimek in e-pošto):
1. ______________________________________ @ ___________________
2. ______________________________________ @ __________________
3 .______________________________________ @ _________________

Naročnik in plačnik: _________________________________________________________
Naslov plačnika (ulica / št., Poštna št. / kraj): ___________________________________________________________________________
Zavezanec za DDV: da ne (ustrezno obkrožite)
ID za DDV plačnika: ___________________
Davčna številka: _____________________
IBAN: SI56 ___________________________________________   
BIC BANKE: __________________________________________
Številka referenčnega dokumenta pri e-računu (številka naročilnice, …) _________________________________________________________________________
Glede obveznosti prejemanja oz. izdajanja / pošiljanja e-računov prosimo obkrožite:
e-račun : DA NE
Telefon: ___________________________ GSM: ___________________  
e-pošta plačnika: _________________________ @ ______________________

 

Žig in podpis:                     


More information

 • Location: spletni dogodek v živo preko spletne platforme ZOOM
 • Type of Event: Seminar/Advanced Training, Webinar

Organizer

Akademija za management in projektno vodenje
Phone
(0)51 317 357
Email
prijava@evropska-svetovalnica.com
Website
https://www.evropska-svetovalnica.com

Speaker

Labels

VIRTUAL EVENT

Location

Slovenian

Date

Nov 17 2022

Time

9:00 am - 1:00 pm

Local Time

 • Timezone: Europe/Berlin
 • Date: Nov 17 2022
 • Time: 9:00 am - 1:00 pm

Cost

€185.56

More Info

PRIJAVA

Did you attend the event?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this event.