Varstvo osebnih podatkov

  1. UPRAVLJALEC PODATKOV

 Upravljalec osebnih podatkov je LIFE LEARNING ACADEMIA d.o.o., Savska cesta 1, 1230 Domžale, Slovenija (v nadaljevanju Upravljalec)

E-naslov: info@thebestseminars.com

Telefonska številka: 00385 31 685 305

 

  1. PRAVNA PODLAGA IN NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

2.1. Upravljalec osebne podatke uporabnika zbira in obdeluje na podlagi:

 – uporabnikove izrecne privolitve, in sicer za namen nudenja storitev in izpolnjevanja predpogodbenih oziroma pogodbenih obveznosti (npr. objava oglasa, pomoč uporabniku, vzpostavitev kontakta med prodajalcem in kupcem itd.),

 – na podlagi svojih zakonitih interesov (npr. delovanje spletne strani, upravljanje in vodenje poslovanja, izboljšava storitev in ponujanje novih storitev ponudnikom, upravljanje odnosa z uporabniki itd.)

 – ali kadar to zahteva zakon (npr. preprečevanje dela na črno – 6. člen Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, na zahtevo organov pregona – 143. člen Zakona o kazenskem postopku, za potrebe civilnopravnih postopkov – 10. člen Zakona o pravdnem postopku itd.).

2.2. Uporabniki spletne strani dovoljujejo uporabo in obdelavo osebnih podatkov na podlagi osebne privolitve na način, da ob registraciji po uveljavitvi Pravnega obvestila, to potrdijo s klikom na »I consent to the terms set forth in the Privacy Policy«.

Uporabniki s potrditvijo dovoljujejo, da se lahko osebni podatki uporabljajo na način in za namene, kot je navedeno v tem dokumentu, ki je sestavni del Pravnega obvestila.

Upravljalec posredovane podatke zbira, obdeluje in hrani skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-2) in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR). Zbranih podatkov o svojih strankah ne posredujemo tretjim osebam, razen državnim organom za namen pregona storilcev prekrškov in kaznivih dejanj, kadar ti to izrecno zahtevajo po veljavni zakonodaji. Ponudnik navedene osebne podatke naročnikov shranjuje na tehnično in programsko varovani opremi.

Ob obisku strani se nekateri podatki (IP naslov, datum, čas, naslov strani, s katere prihajate) shranijo na strežnik. Ti podatki so anonimni in se uporabljajo zgolj za statistične obdelave.

Spletne strani uporabljajo “piškotke”. To so majhne datoteke, ki se ob obisku strani shranijo na vaš disk. Piškotki vam lahko olajšajo nadaljnje obiske strani. Z nastavitvami v vašem brskalniku se lahko odločite ali boste “piškotke” sprejeli ali zavrnili. Seznam piškotkov, ki jih uporabljamo, lahko preverite tukaj.

Če »piškotkov« ne sprejmete, nekatere spletne strani morda ne bodo prikazane pravilno ali pa vam ne bo omogočen dostop do vseh informacij ali funkcionalnosti spletnih strani.

 

  1. KATEGORIJE OSEBNIH PODATKOV, KI SE OBDELUJEJO

3.1. Upravljalec obdeluje naslednje osebne podatke uporabnika:

 – Naziv, naslov in VAT številko podjetja

– Ime in priimek kontaktne osebe

– email naslov,

 – telefonsko številko,

 – dostopno uporabniško ime in geslo,

– spletno stran podjetja

– kaj želite oglaševati

 – IP in datum dostopa do spletne strani 

pri čemer za namen nudenja storitev, izpolnjevanja predpogodbenih in pogodbenih obveznosti ter opravljanja osnovne dejavnosti, tj. objave oglasov, upravljalec obdeluje email naslov, telefonsko številko, dostopno geslo, IP in datum dostopa dospletne strani www.thebestseminars.com za potrebe postopkov preprečevanja dela na črno pa ime, priimek oz. uradni naziv ter naslov

3.2. Uporabnik se strinja, da se za potrebe izpolnitve zakonske obveznosti ob oddaji oglasa zabeleži datum in ura oglasa ter IP številka oz. naslov izvora ter da se v primeru suma, da je prišlo do nedopustne uporabe, kaznivega dejanja ali da je potreben sodni pregon dejanja, navedeni podatki posredujejo ustreznim službam.

3.3. Upravljalec zbira tudi neosebne podatke o uporabi spletne strani, predvsem podatke, katere podstrani so največkrat obiskane, koliko obiskovalcev dnevno obišče te podstrani in koliko časa obiskovalci ostanejo na posamezni podstrani, t.i. “piškotki”. Uporabniki dovoljujejo zbiranje podatkov o uporabi spletne strani s klikom na “Accept”, ki se jim na spletni strani prikaže ob obvestilu o “piškotkih”. Pojasnilo “O piškotkih” je dostopno na spletni povezavi: https://www.thebestseminars.com/cookies in pomeni sestavni del Pravnega obvestila.

 

  1. OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV

4.1. Upravljalec osebne podatke uporabnikov posreduje pogodbenim partnerjem, ki nastopajo kot obdelovalci osebnih podatkov, pri čemer se zavezuje v tak pogodbeni odnos stopiti samo s pogodbenimi partnerji, ki imajo sprejete ustrezne ukrepe za varovanje osebnih podatkov.

4.2. Upravljalec osebnih podatkov ne prenaša izven EU oziroma v mednarodne organizacije, razen v kolikor je to nujno potrebno in v kolikor obstaja sklep o ustreznosti oziroma na podlagi ustreznih pogodbenih klavzul, ki določajo zaščitne ukrepe takšnih prenosov.

 

  1. OBDOBJE HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

5.1. Osebni podatki uporabnikov se hranijo največ  6 mesecev od zadnje prijave uporabnika v sistem oziroma za čas, kot to zahtevajo naše zakonske dolžnosti.

 

  1. PRAVICE UPORABNIKOV

6.1. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki (tj. uporabnik), ima skladno z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov in veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov pravico, da:

 – zahteva dostop do osebnih podatkov,

– zahteva izbris ali popravek osebnih podatkov,

– zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov,

– kadarkoli prekliče svojo privolitev (ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica),

– kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov,

– zahteva prenos podatkov, vključno s prenosom osebnih podatkov drugim organizacijam, v strojno berljivi obliki,

– vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@iprs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si ), če meni, da so bile kršene njegove pravice do zasebnosti ali da je utrpel nezakonito obdelavo svojih osebnih podatkov.

6.2. Posameznik svoje pravice uresničuje preko elektronske pošte na info@thebestseminars.com.

6.3. Če upravljalec sumi na zlorabo pravic, ki pripadajo uporabniku, predvsem pravice do izbrisa osebnih podatkov, si upravljalec pridržuje pravico, da uporabniku onemogoči ponovno registracijo.

 

  1. OMEJITEV ODGOVORNOSTI UPRAVLJALCA

     

7.1. Upravljalec do osebnih podatkov, ki si jih neposredno izmenjajo uporabniki spletne strani (npr. prodajalec in kupec) ne dostopa in zanje ne odgovarja.

7.2. Upravljalec se zavezuje osebne podatke vselej varovati z najvišjo stopnjo skrbnosti ter skladno z določbami vsakokrat veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov in Splošne uredbe o varstvu podatkov.